Priser

Priser:

Prisen for en fuldtidsplads i vuggestuen er 3480

Prisen for en fuldtidsplads i børnehaven er 2172

Derudover koster det yderligere 100 kr. om måneden pr. børnehavebarn til kost, dette betales sammen med betaling for pladsen. Kost er formiddagsmad og eftermiddagsmad, barnet skal medbringes madpakke til frokost.

Vuggestuebørn er på fuld kost ordning.

 

Døstrup Børnehus tilbyder deltidsplads fra 1. august 2019.

For deltidplads i Døstrup Børnehus gælder følgende, barnet kan være i Børnehuset max 25timer om ugen, barnet skal være hentet senest kl. 14 alle dage.

Prisen for en deltidsplads i vuggestuen er 2330kr/mdr 11 x årligt.

Prisen for en deltidsplads i børnehaven er 1457kr/mdr 11x årligt.

Derudover koster det yderligere 50 kr. om måneden pr. børnehavebarn til kost, dette betales sammen med betaling for pladsen. Kost er formiddagsmad, b arnet skal medbringes madpakke til frokost.

Vuggestuebørn er på fuld kost ordning.

 

Når man vælger Døstrup Børnehus Naturlig-Vis forpligter man sig som forældre til følgende: Der afholdes to arbejdsdage uden børn årligt. Her forventes der mor og/eller far deltager. Ligeledes forventes mor og/eller far at være repræsenteret til den årlige generalforsamling i september.

Derudover håber vi naturligvis at der vil være opbakning og fremmøde til andre arrangementer i løbet af året.