Bestyrelsen i institutionen

Døstrup Børnehus – NaturligVis er en privat institution og derfor har vi en aktiv bestyrelse som, er en vigtig medspiller i vores dagligdag. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i sep-okt. Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder om året.

Bestyrelsen kan altid kontaktes på: bestyrelsen@dostrupbornehus.dk

Bestyrelsen er den øverste ledelse af institutionen og man er altid velkommen til at sende dem en mail, både om stort og småt.

Tavshedspligt: Personale og bestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Tavshedspligten gælder fortrolige oplysninger, man i forbindelse med (bestyrelses-) arbejdet bliver bekendt med. Dette gælder også efter (bestyrelses-) arbejdets ophør.

2