Traditioner

Arbejdsdage: Vi afholder to fælles arbejdsdage om året, en om foråret og en om efteråret. Vi arbejder en dag i weekenden med reparationer, hovedrengøring, o.a praktisk. Her er deltagelsespligt men hvis man er forhindret i at deltage, kan man få opgaver som kan laves i ugen op til arbejdsdagen eller lave frokost bage kage eller lign. – vi har altid opgaver til alle. 

Børnehusets fødselsdag: Den 1. august. –  det fejres med kage, saftevand og forældre kaffe.

Jul: vi spiser risengrød, og sætter grød op til nissen som bor på remise loftet. Vi hører julehistorie og synger julesange. 

Fastelavn: fejres traditionelt med udklædning og slå katten af tønden, fastelavnsboller.

Påske: Fejes med at klippe påsketing, vi finder påskeæg i institutionen og snakker om påskeharen.

Bedsteforældredag: Bliver holdt sidste fredag i november eller første fredag i december. det bliver kombineret med pyntning af institutionen og juleklip.

Susanne Thye Henriksen - 653CD95B-915D-4781-A38D-AA5DD5AABE6B