Vores

Idégrundlag

Børnehuset er en naturinstitution, hvor vi tager udgangspunkt i naturen og årstiderne, og hvor udeliv indgår naturligt i vores dagligdag, og hvor natur og udeliv danner grundlag for hele vores virke.
IMG_9360

Aktiviteter

Vores aktiviteter vil meget følge årstider og traditioner. I løbet af de skiftende årstider vil vi naturligt tilgodese barnets forskellige udviklingsområder, ligesom vi vil tilpasse aktiviteterne til det enkelte barns alder og udvikling. I naturen udvikles børnenes fantasi, når traditionelt legetøj udskiftes med naturmaterialer.

Færdes og lege i forskelligt terræn

Motorikken styrkes ved at færdes og lege i forskelligt terræn, og der er plads til at udfolde sig på mange måder. Naturen og dens mangfoldighed giver anledning til nysgerrighed, undren og læring. Naturen som ramme inspirerer til legerelationer på tværs af alder og køn, hvilket er med til at fremme børnenes sociale kompetencer. Ved at bruge naturen som pædagogisk redskab vil vi gennem leg og udvikling af relationer støtte børnene i at udvikle empati, ansvarlighed, tillid og livsglæde.

Vi vil tilgodese det enkelte barn ved at tage udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer, barnet har. Vi lægger vægt på, at alle børn oplever nærværende voksne, der støtter barnets selvværdsfølelse og giver omsorg og tryghed. De voksne er vigtige rollemodeller. Vi vægter fællesskabet ved at udvise rummelighed og tolerance, og vise interesse for- og hjælpsomhed overfor hinanden. Vi lytter til hinanden og prøver at finde løsningsmodeller i de daglige konfliktsituationer ved at være anerkendende og rummelige.

barnets selvværdsfølelse og giver omsorg og tryghed

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.