Retningslinjer for sygdomme og medicingivning

Sygemelding:

Syge børn må ikke komme i daginstitution. Dels er der risiko for smitte af de øvrige børn og personale, og dels vil det være synd for barnet. Om et barn er rask eller syg, afhænger ikke kun af, om det har feber. Barnet er rask, når det kan deltage i alle aktiviteter, som det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis børn i Børnehuset i løbet af dagen bliver syge eller kommer til skade, vil vi kontakte forældrene og aftale, hvordan barnet bliver hentet (evt. tager en af os på skadestue med barnet, hvis hurtig behandling er påkrævet).

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme. Hvis vi er i tvivl om, hvad barnet fejler, og om det evt. kan smitte andre i Børnehuset, vil vi bede jer få barnet undersøgt hos egen læge.

Medicin:

Som hovedregel giver vi ikke børnene medicin i Børnehuset. Der kan dog være børn, der har behov for medicin i det tidsrum, de er hos os, som led i efterbehandling af sygdom eller ved kronisk sygdom som f.eks. astma. I disse tilfælde vil vi selvfølgelig være behjælpelige med medicingivning. Da personalet ikke er sundhedsfagligt uddannet, vil vi kun give lægeordineret medicin med skriftlig instruks fra lægen.

Vi anbefaler, at der ikke gives smertestillende medicin til børnene, pga. f.eks. hovedpine eller mavesmerter, dette fordi personalet dermed ikke kan følge med i barnets tilstand.

Medicin, der medbringes, skal oplyses til personalet der sørger for opbevaring.

Vi henviser i øvrigt til www.sygeboern.dk og www.sundhedsstyrelsen.dk

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.